• Dean:ZHAO Yixiao

    Tel:86-451-86415475

    E-mail:zhaoyixiao@hit.edu.cn

  • Vice Dean:ZHAO Wen

    Tel:86-451-86402275

    E-mail:zhaowen@hit.edu.cn